Φαρμακευτικός Σύλλογος Πειραιά

εγγραφείτε

Είσοδος μελώναρχική pfs.gr

e-syntagografisi

"ΚΟΦΤΗΣ" ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ e-ΔΑΠΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 02 Οκτώβριος 2017 11:34

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΘΗΝΑ 1.10.2017

                                                                                   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
       Σύμφωνα  με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, που εκδόθηκε αργά σήμερα το μεσημέρι :

    1.   Εφεξής ( από 1/10/2017 ) , ελέγχεται η ημερομηνία έκδοσης των ιατρικών γνωματεύσεων με την ενεργοποίηση  " κόφτη ". Γίνεται επομένως αντιληπτό ότι όλες οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις θεωρούνται πλέον  " ορθώς εκδοθείσες ως προς το χρόνο έκδοσής τους " και άρα δεν υφίσταται κίνδυνος περικοπής για τον συγκεκριμένο λόγο .

Επιλύεται  λοιπόν  ένα από τα πάγια αιτήματα  του ΠΦΣ για την αποφυγή  άδικων περικοπών .
 2.  Επίσης από 1/10/2017   και για χρονικό διάστημα που δεν καθορίστηκε ακόμη από τον ΕΟΠΥΥ , στην εφαρμογή e-ΔΑΠΥ παροχών δεν θα υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης εκτελεσμένων γνωματεύσεων , προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εισαγωγή στην εφαρμογή των εγκεκριμένων κωδικών προϊόντων ( Ε Α Ν -ΕΚΑΠΤΥ) .
       Για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα , οι γνωματεύσεις που είναι σε ισχύ ως προς την εκτέλεσή τους , εκτελούνται χωρίς δυνατότητα καταχώρησης , η οποία θα είναι δυνατή με το άνοιγμα εκ νέου της εφαρμογής .

Προσωρινά κατά την εκτέλεση των γνωματεύσεων αυτών θα τίθενται  στο εμπρός κενό μέρος της ηλεκτρονικής ιατρικής γνωμάτευσης  η ημερομηνία εκτέλεσης , η υπογραφή παραλήπτη καθώς και η υπογραφή  φαρμακοποιού  και η σφραγίδα  φαρμακείου .

ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ .

Εκ του ΠΦΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι , στο πλαίσιο επιβεβλημένων εργασιών αναβάθμισης λογισμικού, οι
οποίες προκύπτουν από την ενεργοποίηση εγκεκριμένων κωδικών ΕΑΝ βάσει του
Ν.4486/7.08.2017, δεν δύναται προσωρινά να καταχωρηθούν εκτελέσεις
γνωματεύσεων στο eΔΑΠΥ Παροχών από 1/10/2017.
Για τις γνωματεύσεις που θα εκτελεστούν μέχρι την επανενεργοποίηση του συστήματος, θα
συμπληρώνονται:
α)στο εμπρός κενό μέρος της ηλεκτρονικής ιατρικής γνωμάτευσηςόταν ο παραλαβών
προσέρχεται στην έδρα του παρόχου , «Παρελήφθησαν την ΗΗ/ΜΜ/ΥΥΥ – Ο Παραλαβών
(Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή)» από τον παραλαβόντα.
β) στις περιπτώσεις αποστολής με ταχυμεταφορά, ο παραλαβών υπογράφει σε χειρόγραφη
εκτέλεση, η οποία θα επιστρέφεται στο πάροχο, για να επισυνάπτεται στην εκτέλεση στο
eΔΑΠΥ Παροχών, αντίγραφο της οποίας θα διατηρεί ο ασφαλισμένος στο βιβλιάριο του. Στη
περίπτωση, που δεν παραλαμβάνει ο ασφαλισμένος, αλλά άλλο πρόσωπο, συμπληρώνεται
και το ειδικό έντυπο στοιχείων.
γ) Υπογραφή και σφραγίδα του παρόχου.
Με την επανενεργοποίηση του συστήματος, οι εκτελεσμένες γνωματεύσεις, θα πρέπει να
καταχωρηθούν στο eΔΑΠΥ Παροχών και να υποβληθούν, με τη γνωστή υφιστάμενη
διαδικασία.
Επισημαίνεται ότι, η εφαρμογή έκδοσης Γνωμάτευσης Παροχών ΕΚΠΥ συνεχίζει να
λειτουργεί κανονικά, αλλά στο εξής, αυτόματα, δε θα επιτρέπεται να επαναληφθεί η
έκδοση επόμενης γνωμάτευσης, παρά μόνο πέντε (5) ημέρες πριν ολοκληρωθεί το
διάστημα, που καλύπτεται από την προηγούμενη γνωμάτευση (Ημερομηνία Διάρκειας
Ισχύος Από - Έως). Δεν θα επιτρέπεται η έκδοση γνωμάτευσης με Ημερομηνία Διάρκειας
Ισχύος Από, προγενέστερη της ημερομηνίας ιατρικής εξέτασης (επίσκεψης). Επίσης, στο
κάτω μέρος κάθε γνωμάτευσης αναγράφεται το διάστημα, στο οποίο αυτή δύναται να
εκτελεστεί.
Αντίστοιχη ενημέρωση λαμβάνετε, με μήνυμα στην οθόνη, τόσο κατά
τη διαδικασία της ηλεκτρονικής έκδοσης, όσο και της εκτέλεσης γνωμάτευσης.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ